Retubing project bij BP de Rompert

Afgelopen weken mochten wij weer een mooi en bijzonder project uitvoeren bij BP de Rompert in 's-Hertogenbosch. Namelijk het vervangen van de bestaande brandstof leidingen door middel van het zogenaamde Retuben.

Met het veranderen van het conventionele benzinestation naar futuristische klinkende energy-hubs, komen we ook nog wel wat echo’s uit het verleden tegen. Niet altijd erg welkom, vaak lastig en duur op te lossen. De technische vernieuwingen uit het verleden tonen hun tekortkomingen vaak pas na vele jaren of worden ingehaald door betere oplossingen en innovaties. Problemen worden vaak pas zichtbaar wanneer er bijvoorbeeld nieuwe pompen komen of bij tankkeuringen. Zo kwamen er bij  Flexwell leidingen op termijn minuscule koperdeeltjes los die een steeds groter probleem gingen vormen bij nauwkeurige en gevoelige brandstofpompen en was uitbreiding en aanpassing moeilijk. Bij Geoflex trad vaak een binnenwand loslating op waardoor deze werd plat gezogen en de doorlaat geheel of gedeeltelijk werd geblokkeerd. Vervanging van een leidingsysteem is niet alleen kostbaar maar vaak moet ook de vloeistofdichte vloer worden opengebroken en terug aangebracht met lange droogtijden. Het station ligt er dan langere tijd uit met grote omzetderving ten gevolge.

Een van de specialisaties die wij toepassen is wellicht wat minder bekend. Het zogenaamde Retubing, een techniek waarbij we in de bestaande leidingen een geheel nieuwe leiding trekken, schoon en betrouwbaar. Zonder grote kostbare breek en vervangingswerkzaamheden, een innovatieve en snelle aanpassing van uw leidingwerk. (lees verder onder de foto's)

Retubing BP de Rompert Den Bosch

Niet alle leidingsystemen komen hiervoor in aanmerking, een gedegen vooronderzoek zal moeten plaatsvinden om de geschiktheid te beoordelen. Maar Retubing ook voor u een oplossing kan zijn.  Mokobouw heeft deze werkzaamheden al vaak mogen uitvoeren voor o.a. oliemaatschappijen als BP en Shell.

Het verlies van debiet is meestal niets of verwaarloosbaar als we bijvoorbeeld een 1 ¼”  leiding in een 2” leiding trekken. Zie hieronder een meting vergelijk uit de praktijk op een pomp gemeten met een ijkwagen.

Diesel                Voor 36,8 l/min                 Na 36,6 l/min

Euro 95              Voor 34,1 l/min                 Na 34,1 l/min

V-Power             Voor 34,1 l/min                 Na 33,2 l/min

V-Power diesel     Voor 38,5 l/min                Na 38,5 l/min

Al met al wederom een mooi project waar we trots op zijn!

GVR Logo
Logo SP
Logo%20E Flux
Insite360 Logo
Extendas Logo
Red Jacket Logo Color
ORPAK Color
Logo Tritium Cmyk Black TXT
Logo Zwinq
DOMS Cmyk