Milieuzorg

Milieuzorg, wij ontzorgen voor u!

Via milieuwetgeving ziet de overheid toe op uw dagelijkse operatie. Gevolg: u moet zich aan allerlei regels en variabele keurings termijnen voor verplichte controles houden. Mokobouw kan u veel werk uit handen nemen via onze milieuzorgcoördinator. 

De Mokobouw milieuzorg-coördinator regelt namens u de bewaking en uitvoering van de verplichte inspecties en zorgt voor (digitale) rapportage van de diverse keuringen. Bij geconstateerde gebreken doet hij een herstelaanbieding. Via het digitale platform hebt u te allen tijde inzicht van de werkelijke status.

Wij voeren alle relevante controles en inspecties uit in samenspraak met daartoe gecertificeerde bedrijven tegen marktconforme prijzen. Met Mokobouw Milieuzorg gaan uw directe en indirecte kosten omlaag. Zo kunt u zich richten op het ondernemen zelf.

Voorbeelden van keuringen die onder Mokobouw Milieuzorg vallen zijn:

  • Kathodische Bescherming
  • Water Bezinksel (Sludge)
  • Vloeistofdichte voorziening conform AS SIKB 6700, protocol 6701 (visueel), 6703 (hydrologische meting) en 6704 (luchttest)
  • Ledigen en inspecteren olie- en benzineafscheider
  • Aarding
  • Keuring dampretour stage II
  • Brandblussers
  • Temperatuurgevoelige elementen (bij onbemande verkoop)
  • NEN 3140-keuringen
  • Grondwatermonitoring