Industrie en Mokobouw

Mokobouw is ook uw technische partner voor de industrie met  verstand van zaken als proces- of opslaginstallaties of  combinaties hiervan. Wij ontwerpen, bouwen en keuren uw installaties. Tevens kunnen wij u bij elk van deze aspecten begeleiden en adviseren. Bij het ontwerpen en bouwen staat veiligheid voor mens en milieu voorop, waarbij onze kracht schuilt in het flexibel meedenken aan de voor u ideale oplossing en met onze eigen service- en onderhoudsorganisatie staat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. 

Hierin hebben we al 90 jaar ervaring!

De gerealiseerde installaties zijn toe te passen in:

• Brandstofdepots
• Brandstofvoorzieningen voor vliegvelden
• Jachthavens (pontons)
• Opslag voor transportbedrijven
• Tankinstallaties voor de verf- en drukinktindustrie
• Installaties voor de (petro)chemie
• Noodstroomaggregaten
• Sprinklerinstallaties

Stoffen die in deze installaties worden opgeslagen zijn onder andere benzine, diesels, biobrandstoffen, adBlue, kerosine, oplosmiddelen, basen, logen, zuren.