Tankinstallaties

Tankinstallaties

Mokobouw Tankinstallatie is uw partner voor het realiseren van zowel bovengrondse als ondergrondse opslag van brandstoffen en andere milieugevaarlijke stoffen. Stoffen die in deze installaties worden opgeslagen zijn onder andere benzine, diesels, biobrandstoffen, adBlue, kerosine, oplosmiddelen, basen, logen, zuren. Wij  ontwerpen, bouwen, keuren en vervolgens onderhouden uw installaties. Tevens kunnen wij u bij elk van deze aspecten begeleiden en adviseren. Bij het ontwerpen en bouwen staat veiligheid voor mens en milieu voorop, waarbij onze kracht schuilt in het flexibel meedenken aan de voor u ideale oplossing. 

Hierin hebben we al meer dan 90 jaar ervaring!